Opening Meldpunt Eenzaamheid

Naar aanleiding van de plannen die minister Hugo de Jonge in het voorjaar van 2018 lanceerde heeft de Coalitie Erbij Woudenberg een Plan van Aanpak geschreven voor het oprichten van een Meldpunt Eenzaamheid. Hiervoor heeft de Coalitie contact gezocht met Coöperatie De Kleine Schans en de gemeente om te komen tot de oprichting hiervan. Vanaf 9 april 2019 kunnen inwoners en professionals terecht bij dit meldpunt als ze zich zorgen maken over een inwoner.


Wethouder Marleen Treep-Wolfswinkel: “Woudenberg staat voor een samenleving waarin alle inwoners zich thuis voelen, zelfredzaam zijn en naar vermogen kunnen meedoen en waarin jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien. De aanpak van eenzaamheid onder inwoners levert hier een belangrijke bijdrage aan.”

Hoe werkt het meldpunt Eenzaamheid

Meldingen komen binnen bij coöperatie De Kleine Schans. Iedere situatie vraagt om een andere oplossing. Er wordt altijd persoonlijk contact opgenomen met degene die een melding doet om te bespreken wat in de situatie helpend is.De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Afhankelijk van de zorgen en de mogelijkheden gaat de melder, iemand uit de naaste omgeving  of een vrijwilliger in gesprek met de betrokkene om de oorzaak te achterhalen en samen op zoek te gaan naar een passende oplossing. De vrijwilliger kent veel  mensen en/of organisaties die hierin iets kunnen betekenen.

Het Meldpunt Eenzaamheid is er voor iedereen die vragen heeft op het gebied van eenzaamheid. Voor mensen die zichzelf eenzaam voelen, voor familie, vrienden en buren die zich zorgen maken. Maar ook voor mensen die zich afvragen wat ze kunnen doen bij een vermoeden van eenzaamheid of voor professionals die tijdens hun werk eenzaamheid signaleren bij een klant.

Meldpunt Eenzaamheid Woudenberg
Schans 29, 3931 KJ Woudenberg
Tel: 085-066 97 69
www.dekleineschans.nl/meldpunt-eenzaamheid

Wethouder Marleen Treep; Jeanine Schaling, Coalitie Erbij Woudenberg; Jessica Willems, Coöperatie De Kleine Schans en Hilda Rozendal, gemeente tijdens de opening