Organisatie

Historie

In februari 2013 is de Lokale Coalitie tegen Eenzaamheid opgericht met als belangrijkste doelstellingen:

  • Eenzaamheid op de (politieke) kaart zetten
  • Het realiseren van een sociale kaart

De sociale kaart is een onderdeel van de website van het Loket de Kleine Schans, het begrip “eenzaamheid” heeft in Woudenberg veel aandacht gekregen en is ondertussen een begrip geworden, ook in de politiek. Om de kennis over eenzaamheid te vergroten zijn workshops georganiseerd. Na het behalen van bovengenoemde doelstellingen heeft de “Coalitie” zich beraden over de toekomst met de vraag: “hoe kunnen wij structureel iets betekenen voor onze dorpsgenoten?”

Oprichten van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg

Om de organisatie van de activiteiten van de Coalitie inzichtelijk en transparant te maken is in augustus 2015 besloten een stichting op te richten onder bovengenoemde naam.

Bestuur

Jeanine Schaling

Voorzitter

Leida Hofland-de Kruijff

Penningmeester

Diverse organisaties maken deel uit van de Coalitie Erbij Woudenberg, daarnaast is een aantal personen lid op persoonlijke titel.

Relevante links