Privacybeleid Stichting Coalitie Erbij Woudenberg

Stichting Coalitie Erbij Woudenberg behandelt de persoonlijke gegevens van
sponsoren/donateurs met grote zorgvuldigheid, deze gegevens zullen in geen
geval aan derden worden verstrekt. De betreffende gegevens worden enkel
gebruikt voor ter zake doende handelingen. Stichting Coalitie Erbij Woudenberg
heeft tevens een lijst van namen en emailadressen van onze vrijwilligers en de
deelnemers aan de Coalitie, deze gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik. De
verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Stichting Coalitie Erbij Woudenberg
p/a De Weteringsehof 9
3931 JZ Woudenberg
Email: jeanine@schaling.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Indien u uw gegevens uit onze administratie wilt laten verwijderen of wijzigen, of
foto’s wilt laten verwijderen van onze website, kunt u een brief of een email sturen
naar bovenstaand adres.

Stichting Coalitie Erbij Woudenberg, 25 mei 2018