Stichting Coalitie Erbij Woudenberg

“Verbinden” is voor de stichting een belangrijk begrip. Tijdens de bijeenkomsten van Samen op Zondag kunnen de bezoekers in contact komen met elkaar. Organisaties in Woudenberg kunnen zich verbinden aan de Coalitie, om op die manier de kennis en ideeën van de Coalitie in de eigen organisatie te implementeren, ideeën aan te leveren en bij te dragen aan de te organiseren activiteiten en vooral ook om met elkaar in gesprek te gaan.

De Stichting heeft met terugwerkende kracht per 01-01-2017 een ANBI-status. Dit kan voor particulieren en ondernemers, die ons financieel steunen, fiscale voordelen opleveren.

Laatste nieuws

Werkwijze

De Stichting Coalitie Erbij Woudenberg (de Coalitie) bestaat uit het bestuur en de deelnemende organisaties. In plenaire vergaderingen wordt besproken wat de waarnemingen zijn in “het werkveld” en wat wij als Coalitie kunnen betekenen voor de samenleving van Woudenberg.

Sinds 2013 wordt de Week tegen Eenzaamheid uitvoerig en met succes onder de aandacht van de bevolking gebracht.

Doelstellingen

De Coalitie heeft ten doel het verspreiden van kennis betreffende het herkennen en voorkomen van eenzaamheid en sociaal isolement. Om dit te bereiken zullen gelden en middelen worden geworven.

Kennisoverdracht

De Coalitie vindt het belangrijk om zoveel mogelijk kennis over het herkennen van en de aanpak van eenzaamheid over te dragen. Hierover kan op verzoek een presentatie worden gehouden, zoals wij reeds deden bij belangenverenigingen, serviceclubs en voor vrijwilligers van kerken die bij leden op bezoek gaan .

Samen op Zondag

Diverse deelnemende organisaties hebben geconstateerd dat de zondag voor veel mensen een lange stille dag is. Besloten werd om eenmaal in de maand, op de tweede zondagmiddag, een activiteit te organiseren voor iedereen die het leuk vindt anderen te ontmoeten onder de naam: Samen op Zondag.

Deze bijeenkomsten vinden plaats in het Cultuurhuis van 14.30 tot 17.00 uur. Dankzij sponsoren en vele vrijwilligers is het mogelijk deze activiteit te organiseren.

Aankomende Activiteiten

Datum/Tijd Activiteit
11 aug 2024
14:30 - 17:00
Samen op Zondag Het Cultuurhuis, Woudenberg
08 sep 2024
14:30 - 17:00
Samen op Zondag Het Cultuurhuis, Woudenberg
13 okt 2024
14:30 - 17:00
Samen op Zondag Het Cultuurhuis, Woudenberg

Hoofdsponsor van Samen op Zondag