Het was een gezellige verwenmiddag!

Ondanks de regen kwamen circa 50 bezoekers, ruim voor aanvangstijd, naar Eldorado voor een gezellige middag. Onder andere de bezoekers van Samen op Zondag hadden een kaartje ontvangen waarmee zij iemand konden uitnodigen om mee te gaan. Op een enkeling na was iedereen meer dan tevreden: wat een leuk initiatief; wat gezellig; ik was nog nooit bij jullie Samen op Zondagbijeenkomsten geweest maar dat ga ik nu zeker doen; bij wie zijn jullie in dienst dat je deze middag  zo kunt organiseren (wij zijn vrijwilligers) waren enkele opmerkingen die te horen waren. De waardering was ook groot voor de gereduceerde prijs: voor € 4,- per persoon kon men hieraan deelnemen. En zo kunnen we terugkijken op een geslaagde middag: een goede opkomst, een meer dan gezellige sfeer, goede onderlinge contacten tussen de bezoekers en een gastvrij onthaal!