9 oktober 2016: Samen op Zondag, één jaar!

Zondag 9 oktober hebben wij ons eenjarig bestaan gevierd. Wat is er veel gebeurd in het afgelopen jaar. De Stichting Coalitie Erbij Woudenberg had een fotocollage samengesteld van meer dan 230 foto’s. Foto’s die in het afgelopen jaar zijn genomen tijdens Samen op Zondag en de daaruit voortvloeiende activiteit: de verwenmiddag bij Theeschenkerij Eldorado. Het leuke van kijken naar deze foto’s is dat je het verloop ziet van wat er in een jaar kan plaatsvinden, o.a.: tijdens de eerste bijeenkomst zie je dat de mensen wat schuchter bij elkaar aan tafel zitten, misschien kenden ze elkaar wel een beetje of in het geheel niet. Door het jaar heen zie je de vertrouwdheid toenemen. Men raakt aan elkaar gewend, er wordt volop gelachen met elkaar. Ook de activiteiten die iedere bijeenkomst  door de Coalitie worden georganiseerd worden door onze bezoekers met plezier ontvangen. De Coalitie is verheugd dat een aantal genodigden het eenjarig bestaan samen met ons heeft willen vieren. Plezierig was het om van wethouder Pieter de Kruif de waardering te horen over dit initiatief om op de, voor sommigen, stille zondag te zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en tegelijkertijd  aan leuke activiteiten kunnen deelnemen. En ook waarderen wij het zeer dat andere vertegenwoordigers vanuit de politiek en diverse organisaties aanwezig waren. Het bestuur van de Coalitie wil haar dank ook overbrengen aan: Jerry en Machello die diverse keren, via Time Out, hebben geholpen met o.a. Bingo; Karin Brons, accordeon; de fluitisten van Syrinx; Wil Moesbergen, kerststukjes;  Eric Schaling en Cees Heuvelman inzake voor- en achternamen, Gre Werkhoven en Eric Schaling, Elfstedentochtquiz en Cees Heuvelman, film Elfstedentocht;  Joke en Martin Rellum-Marcus, zangworkshop; Willem de Groote, mindfulness; Sjaak v.d. Worp: uitleg over Caritas en schuldhulpverlening; Eric en Jeanine Schaling, diverse quizzen; Mirthe en Hawras, stagiaires van Time Out: spelletjes; Gerrit v.d. Berkt, film.

Onze bezoekers en vrijwilligers, waaronder Gerrit en Henriëtte, als beheerders van het Cultuurhuis die altijd bereid zijn te helpen en Eric Schaling die altijd aanwezig is en zorg draagt voor de fotoverslaglegging.