WAUWdenberg!

De Coalitie Erbij Woudenberg was aanwezig bij de eerste WAUWMarkt. Een markt over duurzaamheid. Vanaf 10 oktober tot 29 stond Woudenberg in het teken van duurzaamheid. Er zijn veel soorten van duurzaamheid denkbaar: o.a. duurzaam wonen, duurzaam eten, recycling en ook duurzame relaties. Een van de speerpunten van de Coalitie is om mensen en organisaties met elkaar in contact te brengen en die contacten te verduurzamen. Wij geloven dat wanneer mensen elkaar, op vrijwillige basis, in een ontspannen situatie kunnen ontmoeten er vanzelf een verbinding tot stand komt. Dat is de gedachte achter de bijeenkomsten van Samen op Zondag. En: wij zien dat het werkt. Tegelijkertijd kunnen organisaties  zich aan de Coalitie verbinden om op die manier de kennis en ideeën in de eigen organisatie te implementeren en ook met elkaar de verbinding te zoeken en na te gaan hoe nog meer kan worden samengewerkt.