Heeft u behoefte aan een gesprek over levensvragen?

Centrum voor Levensvragen Eemland: gesprekken op een kwetsbaar moment. Ieder mens heeft zijn eigen verhaal. Het leven loopt soms anders dan je gehoopt of verwacht had, door ziekte, verlies of eenzaamheid. Je hebt vragen als: wat betekent dit gebeuren voor mij; hoe kan ik verder leven met verlies; waar haal ik de kracht vandaan; wat heb ik nu nodig? Als je het moeilijk hebt kun je met deze levensvragen terecht bij het Centrum voor Levensvragen Eemland. Het kan fijn zijn om met een geestelijk verzorger te praten. https://centrumvoorlevensvragen.nl/eemland/