Inspirerende avond met Minister Hugo de Jonge o.a. over eenzaamheid

IOp maandag 18 februari was minister Hugo de Jonge aanwezig tijdens een avond die werd georganiseerd door het CDA-Woudenberg. Genodigden waren o.a. de regionale fracties van het CDA en diverse maatschappelijke organisaties. Voor een aantal genodigden begon de avond met een lichte maaltijd, voorafgaand aan het eigenlijke programma konden nog enkele vragen worden gesteld aan de minister. De Coalitie Erbij Woudenberg heeft, samen met de gemeente en wethouder Marleen Treep, gesprekken gevoerd met medewerksters van het ministerie van VWS om uitvoering te geven aan deze plannen van de minister. Geconcludeerd werd dat Woudenberg, die al zes jaar koploperplaats is in de eenzaamheidsbestrijding, aan praktisch alle belangrijke items voldeed. Nu moest er nog een convenant worden getekend waarin werd aangegeven dat ook de gemeente zelf “aan de slag wil gaan” met dit onderwerp. Om deze samenwerking te bekrachtigen werd door het ministerie een bord gemaakt met daarop de vijf pijlers die hierin van belang zijn. Dit bord werd deze avond ondertekend door minister Hugo de Jonge, wethouder Marleen Treep en Jeanine Schaling van de Coalitie Erbij Woudenberg.