Het Kom Erbij Festival in de Week tegen Eenzaamheid

Ook dit jaar heeft de Coalitie Erbij Woudenberg activiteiten georganiseerd in de Week tegen Eenzaamheid. Mede dankzij de fantastische sponsoring van het Woudenbergse bedrijfsleven was de Coalitie in staat om een maaltijd, Samen Tafelen, voor circa 60 personen en een High Tea voor circa 40 personen te organiseren. Wij willen allen die ons op deze manier een warm hart toedragen bedanken! Ook willen wij graag de Protestantse Gemeente De Voorhof en Zorgcentrum Groenewoude bedanken voor het beschikbaarstellen van hun ruimten en voor de hulp van hun vrijwilligers. En uiteraard: ook dank aan onze eigen vrijwilligers!