Decemberbijeenkomst Samen op Zondag in kerstsfeer

Het was gezellig in het Cultuurhuis. De bezoekers van Samen op Zondag schoven weer graag aan voor het kopje koffie/thee met wat lekkers. Dat “lekkers” werd deze keer gesponsord door bakker Van de Pol die had uitgepakt met kerstkransen in een superformaat.

In het begin van de middag trad Syrinx op, een groep van fluitisten, die er duidelijk zelf ook plezier in hadden om tijdens deze bijeenkomst op te treden. Na de koffie werden de tafels leeg gemaakt om aan de slag te gaan.

Op het programma stond het maken van een kerststukje. De vrijwilligers van Samen op Zondag hadden de benodigdheden overal vandaan: bakjes, mandjes, dienbladen: alles dat geschikt was om een kerststukje in of op te maken werd meegenomen naar het Cultuurhuis. Ook Dorcas heeft hieraan een bijgedrage geleverd. Fleur en Flora en Welkoop hebben een sponsorbijdrage geleverd in de vorm van groen, mos etc.

Onder leiding van Wil Moesergen had iedereen na enige tijd een prachtig kerststukje voor zich staan. Daarna werd er nog een kerstverhaal voorgelezen en vertrok iedereen tevreden naar huis!