Soepactie in Coronatijd: van harte bedankt!

Deze week werd ik door Jolanda van Baren gevraagd om namens de Coalitie Erbij Woudenberg mee te werken aan de “soepactie” van De Camp. Een heel dankbaar gezin uit Woudenberg, de familie Bos, dat zelf getroffen was door het Coronavirus, heeft dit financieel mogelijk gemaakt. De soep is door Jolanda gemaakt, zowel voor de voedselbank als voor de bezoekers van Samen op Zondag. Die bezoekers moesten allen worden gebeld met de vraag of zij een bakje soep zouden willen ontvangen en of zij het zelf konden ophalen. Diegenen die het niet zelf konden ophalen kregen het thuis op veilige afstand aangereikt (voor de deur neergezet). Voor de tweede keer in een week heb ik veel bezoekers van Samen op Zondag telefonisch gesproken en ook aan de deur. Wat zijn mensen blij met dit contact! Laten we allen hopen dat het snel weer mogelijk is om op een normale manier met elkaar om te gaan.